back to home dude

Central Alien Agency

Central Alien Agency

o grze Central Alien Agency

Zostałeś strącony na obcą planetę i napadają na ciebie teraz różne istoty pozaziemskie! Zastrzel te potwory i w międzyczasie próbuj naprawić twój statek kosmiczny!