back to home dude

Cave of no Return

Cave of no Return

o grze Cave of no Return

Uważaj, bo gdy wejdziesz do tej groty, to nie wiadomo, czy z niej wyjdziesz. Biegnij jak najszybciej, tak żeby wyprzedzić spadające kawałki skał.