back to home dude

Catch The Gold

Catch The Gold

o grze Catch The Gold

Wybucha wulkan! Nie wydobywa się z niego jedynie lawa lecz spadają także na ziemię grudki złota. Spróbuj je złapać i unikaj zranienia płonacymi kawałkami.