back to home dude

Candy Rain 1

Candy Rain 1

o grze Candy Rain 1

Próbuj zebrać obok siebie przynajmniej trzy obiekty tego samego rodzaju, aby usunąć je z pola gry. Użyj tej techniki w celu ukończenia rozmaitych zadań i rozgryź w ten sposób drogę przejścia przez te niełatwe poziomy! Czy uda ci się zdobyć najwyższy wynik?