back to home dude

Burning Scarecrow

Burning Scarecrow

o grze Burning Scarecrow

Podpal swoje własne pola i zbierz wszystkie strachy na wróble. Tylko uważaj, żeby nie podpalić owiec. Woda ci w tym pomoże. Materiały wybuchowe mogą znowu rozprzestrzenić ogień.