back to home dude

Build-A-Lot 3: Passport to Europe

 Build-A-Lot 3: Passport to Europe

o grze Build-A-Lot 3: Passport to Europe

Buduj, przebudowuj i sprzedawaj domy. Ulepszaj domy, żeby dostać za nie większy czynsz. czy jesteś dobrym pośrednikiem?