back to home dude

Blox Aqua

Blox Aqua

o grze Blox Aqua

Wybierz grupy klockόw i usuń je. Jak je będziesz usuwał to rzędy zaś się kawałek przesuną. Oczyść tak całe pole.