back to home dude

Blockoomz 1

Blockoomz 1

o grze Blockoomz 1

Usuń wszystkie bloki z ekranu i uważaj, żeby nie spadła gwiazda. Na niektóre bloki możesz kliknąć, a wtedy wybuchną, inne bloki możesz przesuwać, ale nie bezpośrednio. Próbuj na każdym poziomie wykonać jak najmniej ruchów, żeby w ten sposób zdobyć złoty medal!