back to home dude

Block Racer

Block Racer

o grze Block Racer

Zmieniaj pas ruchu w odpowiednim momencie, żeby zebrać złote monety i wyminąć przeszkody. Utrzymaj się jak najdłużej przy życiu i stale polepszaj swój najwyższy wynik.