back to home dude

Block Movers

Block Movers

o grze Block Movers

W jak najmniejszej ilości kroków przesuń zielonego potwora w kierunku wyjścia. Uważaj przy tym na inne potwory na polu gry, bo poruszają się one wraz z tobą.