back to home dude

Blind Game

Blind Game

o grze Blind Game

Próbuj połykać sześciany i inne figurki w taki sposób, aby nie wpaść na ostre krawędzie i inne groźne przedmioty.