back to home dude

Battalion Commander 1

Battalion Commander 1

o grze Battalion Commander 1

Poruszaj się sprawnie po polu walki, przesuwaj się w lewo i w prawo unikając kul wystrzelonych przez wrogów. Zabij wrogów, ratuj siebie!