back to home dude

Avalon Legends Solitaire

Avalon Legends Solitaire

o grze Avalon Legends Solitaire

Staraj się usunąć wszystkie karty. Możesz usunąć kartę, która jest o jeden wyżej lub o jeden niżej od karty pod spodem. Gdy nic już nie możesz położyć, odwróć nową kartę.