back to home dude

Artillery Rush 2

Artillery Rush 2

o grze Artillery Rush 2

Określ do kogo będziesz strzelać, następnie ustaw działo w odpowiedniej pozycji. Teraz jesteś gotowy do ataku. Postaraj się o odpowiednią siłę strzału i zastrzel wroga!