back to home dude

Army Stacker

Army Stacker

o grze Army Stacker

Przyjrzyj się uważnie jaki jest cel gry na danym poziomie. Dokąd powinien dojść żołnierz? To jest podstawowe pytanie. Rozpocznij wtedy grę. Porozmieszczaj bloki w taki sposób, żeby żołnierz dotarł na odpowiednie miejsce.