back to home dude

Armored Warfare

Armored Warfare

o grze Armored Warfare

Trwa wojna na całym świecie. Wszędzie trwają walki i nie ma żadnego bezpiecznego miejsca. A co ty możesz zrobić? Zapisać się do wojska. Ta wojna rozgrywa się na lądzie. Czołgami. Wybierz więc sobie czołg, wsiądź do niego i poprowadź go tak, aby zniszczyć wrogie wojska.