back to home dude

Archery Game

Archery Game

o grze Archery Game

Próbuj trafić z łuku do ruchomego celu! Im więcej będziesz mieć trafień, tym wyższy osiągniesz wynik. Lecz gdy nie trafisz trzy razy, musisz zacząć od początku!