back to home dude

All My Gods

All My Gods

o grze All My Gods

Wykonaj różne zadania Jupitera, Flory oraz innych bogów i zbuduj w ten sposób piękne miasto! Zbierz odpowiednie materiały i zarób na nowe przedmioty!