back to home dude

Alien Infection

Alien Infection

o grze Alien Infection

Klikaj na białe komórki, żeby rozszerzyć infekcję. Gdy zarażona komórka urośnie możesz na nią ponownie kliknąć, żeby powiekszyć bańkę wewnątrz. Nie możesz zarazić komórek, które są większe od wewnętrznej bańki. Uważaj, żeby na czas kliknąć na niebieskie pigułki, a wtedy je unieszkodliwisz.