back to home dude

Age Manipulation

Age Manipulation

o grze Age Manipulation

Twoim zadaniem jest wyeliminować wszystkie okrągłe buźki! Korzystając z myszy zmieniaj wiek kwadratów na starszy lub młodszy w taki sposób, żeby spowodować reakcję łańcuchową. Czy uda ci się rozwiązać wszystkie zagadki?