back to home dude

Absorbed 2

Absorbed 2

o grze Absorbed 2

Twoją siłą jest absorbowanie rzeczy. Wszystkich, od skrzyń po zombich. Dokonujesz tego przy pomocy działa. I dobrze, że tak się dzieje, bo czasem pochłonięte przez ciebie obiekty są ci bardzo potrzebne. Najważniejsze, żeby udało ci się przedostać do końca poziomu. Uda ci się to?