back to home dude

3 Slices

3 Slices

o grze 3 Slices

Podziel myszą bloki na kawałki w taki sposób, żeby z ekranu spadło jak najwięcej czerwonego materiału. Pamiętaj, że możesz przeciąć blok tylko trzy razy, więc dobrze przemyśl jak trzeba ciąć!