back to home dude

2D World 2

2D World 2

o grze 2D World 2

Wykorzystaj kulki, żeby wyminąć przeszkody lub umocnić drogę. Najważniejsze, żeby zielone formy dotarły jakoś do mety.