back to home dude

25 Cities of Sweden

25 Cities of Sweden

o grze 25 Cities of Sweden

Wiesz gdzie znajdują się te Szwedzkie miejscowości? Pokaż je na mapie w jak najmniejszej ilości posunięć.