back to home dude

18 Wheeler 3D

18 Wheeler 3D

o grze 18 Wheeler 3D

Jak dobrze potrafisz prowadzić ciężarówkę? Uważaj dobrze na zakręty oraz na ruch drogowy. Próbuj dotrzeć na miejsce przeznaczenia bez wypadku.