back to home dude

0H H1

0H H1

o grze 0H H1

Jak wygląda twoje poczucie logiki? Przetestuj tutaj, w tej bardzo trudnej grze, do której potrzebna jest zdolność logicznego myślenia. Klikaj na pola, aby porozmieszczać czerwone i niebieskie kafelki. Uważaj, każdy rząd musi zawierać równą ilość czerwonych i niebieskich kafelek.